top of page
  • Снимка на автораНедялка Попова-Цъцарова

Семейни констелации

Семейните констелации  по  Берт Хелингер е  метод на краткосрочна групова психотерапия. Основател на метода е Берт Хелингер, немски психотерапевт и философ.

Преди него са психодрамата на Морено, семейната скулптура на В.Сатир и хипнотерапията на М.Ериксън.

В момента методът е получил развитие в световната научна общност, но споровете за правото му на съществуване продължават и до днес.

Едни казват, това е езотерика- други смятат, че е наука?

За човекът търсещ помощ е все едно дали е едното или другото, ако това му носи един пълноценен живот изпълнен с уважение към родители,  предци, щастие и успехи!

Концепцията за единното информационно поле, обектите в което са взаимосвързани, без значение от разстояние и време - това е ключът към разбирането на метода на семейните констелации.

 Теорията на относителността на Айнщайн, фундаменталните открития в областта на квантовата физика са ярки примери за факта, че не всичко, което има място в нашия свят, има ясно научно обяснение.

Айнщайн се опитва  да докаже единната  теория за универсалното поле, но не успява.

Теорията на морфогенетичните полета на Рупърт Шелдрейк – още един опит за обяснение на необясними явления. Според тази теория светът е пронизан от общи формиращи полета, които записват опита на целия колективен разум, както нашия, така и този на нашите предци, същото важи и за другите одушевени същества - животните.

В същото време обменът на информация между мозъка и мозъка на човек или животно се извършва непрекъснато.

И за тази теория има вярващи и невярващи!

Един пример, демонстриращ  теорията за морфогенетичните полета  е поведението  на синигерите в Англия, където те се научават да пият  мляко от бутилки със затворени капачки. Птиците бавно и постепенно се научили на  това в началото на миналия век, когато млекопроизводителите го оставяли  в бутилки точно на прага на купувача.

По време на Втората световна война обаче, поради недостигът на продоволствия, никой не се решава да оставя мляко без надзор и така осем години. През това време  са се сменили поколения синигери.

 Птиците обаче мигновено си «спомнили» навика си, и то всички и навсякъде, веднага щом млякото отново започнало  да се поставя на прага на домовете на купувачите.

Интересно нали? Как са си предали това умение  синигерите през поколенията?Метод на семейните констелации – това е работещ метод, чиято ефективност е доказана от практиката на много от последователите  на Хелингер, но може би все още не е обяснен с точни формули.

Когато науката се доближи до границата на възможностите си, явленията се определят като мистиката и езотериката, понякога – за кратко, а често – за много дълго време.

 

В основата на метода са:


1.    Правото да принадлежиш- всеки роден в рода ни има място в него

Колкото и странно да звучи всеки наш избор, поведение, характера ни дори, пътят по които вървим в живота си се определят от нашия род.

Много неща се предават от предците ни- не толкова по ген, а по модели на поведение, лоялности, заплитания…

Много често има повторения в рода, много често имаме същите поведения, преживявания в нашия живот като предците.

Даже Хелингер казва, че 90% живеем не наш живот а на предците.

Нашата задача е да открием как сме свързани с нашите родители и предци,  да осветлим всичко това и да го осъзнаем , да го приемем и с няколко ритуала да го оставим на предците.

Всеки има място в системата, но понякога има хора, които са забравени, умишлено не се говори за тях, изгонени, като да се срамуваме от тях.

Много често  хора от следващото поколение заемат тяхното място като повтарят тяхната съдба или част от нея.

Защото в системата както и в природата няма празно пространство. Всички се подчиняваме на природните закони, без значение осъзнаваме ли ги , приемаме ли ги или не!.

Дори и престъпника, убиеца си имат място в системата и не е нужно да ги отхвърляме и забравяме, защото те също принадлежат .

Не ние решаваме кой да принадлежи и кой не!

Родени ли са в рода ни- значи имат място, те принадлежат!

Може да си направите обзор на своя живота имало ли е моменти в които да чувствате, че сякаш не живеете своя си живота не вървите по своя път, но го правите- нещо ви тегли натам- е не се чудете, а изследвайте!

В повечето семейни системи си има свои правила. Това може -това не може, това е редно другото не, това е хубаво и ценно- другото не!

Какво става често, ако не ги изпълняваш? 

Ставаш „ черна овца”, системата те отблъсква, не те приема, забравя те и не те споменава.

Ти си отлъчен от системата  освобождаваш място и следващите предци го заемат като повтарят част от съдбата ти, защото не е спазен закона- Всеки има право да принадлежи!

 

2.            Правото да имаме своя съдба- смелостта, да изживеем живота си както искаме! Да поемем отговорност за своя живот и да не очакваме подкрепа и помощ от родителите, а след това от партньорите си!

 

 

 

 

 

3.            Родителите дават- децата получават. Закона за баланса!

Живота е даване и получаване, като не говорим само за материални неща, а за време, енергия, пространство, идеи, мечти….

И тук природни закони са- родителите дават и децата получават за да дадат на своите деца.

Не раждаме деца, за да ни дават и да ни гледат на стари години!!!!

Ние сме избрали да сме родители- ние се грижим за тях, подаряваме им живота, те израстват и поемат своя път- не чакаме да ни върнат, защото ние сме получили от своите родители.

Живота е като река и тече само напред никога назад-според  Хелингер.

 Родителите са ни дали само това, което са могли- нямаме претенции към тях и децата ни не са ни длъжни!

Не изискваме повече от родителите, не ги виним, не им търсим сметка- та ние сме малките те са големите!

Просто приемаме това, което са могли да ни дадат! Приемаме с любов, с любов не с претенция!

Нашата задача е да приемаме с любов и да дадем на нашите деца с любов! Та ние имаме само тези родители и защото са точно те са ни родители сме се родили ние, иначе нямаше да сме ние!

 

4.            Йерархията се определя от хронологичния ред на раждане

Преимущество имат по-старите, висшестоящи са родителите и ние сме по-долу. Но понякога  нарушаваме този ред особено, ако сме по-образовани от тях, по-богати от тях…или когато те остареят и се грижим за тях.

Другото объркване идва при децата, когато ги поставим над нас или над партньора.


Пример:  Ако при двойката има проблем и им е трудно да го решат, често поставят  детето си между тях или на мястото на партньора си. Някак си се опитват  да решат проблем  между големи чрез малкия.  Ако проблемите са чести- детето става възрастния в системата и се опитва да събере родителите, които са като деца и не могат сами да се разберат.

Детето е като медиатор. Много често единия родител го придърпва към себе си, като му се оплаква, настройва срещу другия родител, манипулира през болест и много други прийоми и техники, с които си служат големите.

 Често единият родител /най-често мама/ влиза в ролята на жертва и детето освен да я успокоява като голям човек- няма друг избор.

То обича и прави всичко по-силите си, за да помогне и подкрепи родителите си.

 Нали виждате динамиката- сами слагаме децата си на неправилното място и йерархичният ред се обърква.  

Детето не трябва да спасява двойката, не трябва да се принуждава да взима страна- защото е в ущърб и на двойката и на съдбата на детето.

Много често това дете не строи своя живот, не следва своята съдба, а стои близо до родителите си, за да ги пази и сплотява.

Така се научава да дава повече на родителите си като време,  енергия, любов, материални придобивки, пространство и ощетява своя партньор и своите деца.

А природните закони са други- родителя дава детето получава.

 


5.            Новата система има приоритет пред старата- новото семейство има преимущество пред старото. За да градим своя живот и съдба, трябва да се съсредоточим в новото си семейство. Не да изоставим старото, но новото да е с приоритет.

 


6.            Мъжете и жените взаимно се допълват и са равни- женска и мъжка енергия


Основата на отношенията в една двойка е разликата между мъжа и жената. За да стане жена, жената има нужда от мъж.

Мъжете имат нужда от жени, за да станат мъже.

Следователно добрите отношения в двойката започват с признанието, че всеки приема това, което няма в замяна.

Мъжът получава като подарък от жената това, което мъжът не получава. Жената приема като подарък от мъж това, което не приема като жена.

Така че реализацията на любовта в нейния естествен, първичен смисъл се постига чрез взаимно признаване на нужда и желание, даване на другия на това, което той самият няма, и приемане на това, което ти нямаш.

Това е основата на двойствените отношения.

 

Този обмен се нарушава, когато единият от партньорите се държи така, сякаш не се нуждае от нищо: "Аз сама съм си в мъжката енергия и не си ми нужен! Мога сама!"

Подобна позиция разрушава отношенията в двойката, защото когато единият  носи своите нужди, а другият се преструва, че няма и не се нуждае от нищо, това е най-силната травма.

Партньорските отношения се формират благодарение на постоянния обмен „даване – вземане“.

 

Мъжът  дава, жената  взема, после жената добавя с любов към полученото още малко и връща обратно. Мъжът от своя страна също  добавя нещо отново – защото харесва жената – и връща.

Благодарение на обмена и малката компенсация се получава обмен на растежа- всеки получава малко повече, отколкото е дал.

Когато единият партньор е принуден да дава повече, а другия не връща с любов- отношенията се охлаждат.

Има само един начин: равновесието трябва да се възстанови. Като всеки осъзнае и признае:  «Ти си мой длъжник»  или «Аз съм твой длъжник». И всичко де се прави с любов.

 

Партньорските отношения предполагат баланс не само в доброто, но и в лошото. Като се опитваме да балансираме не само доброто, но и лошото.

Ако един от партньорите нарани другия, без значение по каква причина, вторият ще се опита да нарани първия.

А това трябва да се направи, иначе се нарушава балансът. Но той го наранява с любов, което означава, че го наранява малко по-малко, отколкото той наранява вас. След това отново е възможна добра размяна.

Това са малките тайни за успешни партньорски взаимоотношения.

В минуса връщаш малко по-малко, а в плюса връщаш малко повече!

 

 Какво всъщност се случва на полето накратко?

Клиентът поставя представители за себе си и други членове на семейството според заявката! И гледа отстрани ситуацията си.

У някого може да е възникнал  въпросът – как представителя  може да повлияе на това, което се е случило в далечното (или дори не толкова) минало в нашият живот?

Методът на семейните констелации се основава на идеята:

Всеки човек е в състояние да почувства това, което друг човек чувства.

И не говорим за обикновена емпатия, а за временно влизане в роля  на прабаби и прабаби с други хора – заместители.

Тези хора, по време на процеса , започват да изпитват същите чувства, които изпитват главните герои.

Заместителите  казват определени фрази или извършват някакви действия под ръководството на водещия, в резултат на което конфликтът, довел до стартирането на негативната програма, се разрешава на ниво на универсалното информационно-енергийно поле и от този момент спира верижното предаване на негативни вярвания и програми.

Това става чрез полето на знанието и заместителите.

Те не познават семейството на клиента нито знаят историята на рода.

Мотивът да участваш като заместител може да бъде различен – от желанието да разбера, да усетя как работят констелациите, до задоволяване на потребността си да помогна на някого.

Разбира се, горното описание е доста кратко, непълно, неточно и прозаично, но процеса е труден за описване- той трябва да се преживее!


Без значение от мотивацията ви, преживяването си заслужава!

Този метод е за хора, които предпочитат резултат без дисекция и анализ на начина, по който идва този резултат! А финалът е да живеем пълноценен и щастлив живот в хармония и баланс!

 


1 преглеждане0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comentários


bottom of page