top of page
  • Снимка на автораНедялка Попова

Метафоричните асоциативни карти

Метафоричните асоциативни карти са проективна психологическа методика, при която не е важен първоначално заложения замисъл, а моментната емоционална реакция на човека. В една и съща картинка различните хора ще видят различни неща и ще ги свържат с напълно различни асоциации и емоционални реакции.

Всичко това произхожда от индивидуалността на човек, неговият преживелищен и житейски опит, личностни характеристики, емоционални състояния към този момент, мисловни модели и модели на поведение, ценностна система, базови вярвания и др.


Метафоричните асоциативни карти са набор от картини с размерите на карта за игра или пощенска картичка, изобразяващи хора, техните взаимодействия, житейски ситуации, пейзажи, животни, предмети от бита, абстрактни картини.

Някои комплекти карти комбинират картина с надпис, други включват отделни карти със снимки и карти с думи. Комбинацията от думи и картини създава смислова игра, обогатена, когато се постави в определен контекст, изучавайки една или друга тема, която е актуална за клиента в момента.


Метафоричните асоциативни карти са психологическа проективна техника, при която терапевта играе ролята на модератор на този процес, като помага да се стигне до решението, което ще бъде най-добро в тази ситуация за самия човек. 


Понякога изглежда, че знаем всичко за ситуацията си, но по някаква причина не можем да разрешим конфликта, противоречието или да променим стратегията на нашето поведение. В такива моменти идват на помощ метафоричните асоциативни карти. 

Колкото и да се опитвахме да се убедим, че е невъзможно и че нещо трябва да се промени, нищо не ни се получи, защото несъзнателно блокирахме всичките си опити да променим ситуацията или да решим проблема. Метафоричните картите са ефективен инструмент, който ви позволява да излезете от омагьосания кръг с помощта на психолог. Метафорични се наричат, защото това не са просто картини, а са нарисувани или създадени по такъв начин, че образите им са многопластови, имат много значения и възможности за интерпретация. 


Асоциативно – защото когато гледаме картина, има връзка между отделни събития, факти, обекти или явления, отразени в съзнанието ви и фиксирани в паметта ви.


Метафорите предизвикват асоциации, свързани със ситуации или хора от вашия живот, с онези вътрешни състояния или процеси, които се случват в нас. Тези асоциации отразяват нашите проблеми или ситуации, дори ако отдавна сме ги забравили и не ги помним. Може да се появи нещо, което отдавна сме изместили в подсъзнанието, някаква травматична ситуация, включително от ранно детство. А картите ще помогнат да се работи безопасно и екологично. 

Използването на карти за обозначаване на травматична ситуация чрез метафора създава безопасен контекст за намиране и моделиране на решение. 


Работата с MAC ще ви даде достъп до вашия проблем, доколкото сте готови да го преодолеете на този етап. И тогава, премахвайки слой по слой, ще бъде възможно да продължите. 


С помощта на MAC можете безопасно да получите достъп до вашето подсъзнание, защото именно образите и метафорите са "езика" на нашето подсъзнание.

Използвайки метода на свободната асоциация, можем да разберем това, което е недостъпно за логиката и рационалното разбиране.


Картите дават възможност да се види ясна картина на всяка междуличностна връзка или връзката на човек с всякакви идеи и образи от неговата външна или вътрешна реалност.


Метафоричните карти са прекрасен инструмент, който помага да се осъзнае фино и ясно какво се крие в подсъзнанието, заобикаляйки вътрешната съпротива и съзнателните нагласи и идеи, създавайки атмосфера на доверие.

Техниката е проста, екологична и ефективна.


Промените, които настъпват с помощта на метафоричните асоциативни карти, стават възможни, тъй като съществува корелация между вътрешния свят и външния. Вътрешните процеси на нашата психика корелират със събитията от външния свят. Променяйки нещо вътре, ние привличаме промени във външния свят.

Благодарение на метафоричните асоциативни карти ще можете да:

*видите нови аспекти от живота си;

*намирате решения на тревожни въпроси и проблеми;

*разрешавате остри конфликти, които е трудно да се изразят с думи;

*давате воля на интуицията и подсъзнателната си мъдрост;

*активирате вътрешни ресурси;

*разгръщате творческия си потенциал;

*вглеждате се в себе си и света наоколо от нов ъгъл;

*подобрявате отношенията с любимите хора.


5 СИТУАЦИИ, В КОИТО МЕТАФОРИЧНИТЕ КАРТИ НЯМА ДА БЪДАТ ПОЛЕЗНИ

1. Не бива да гадаете на метафорични карти, те не предсказват бъдещето

Метафоричните асоциативни карти не са предназначени за гадаене и предсказания на бъдещето. В най-добрия случай няма да видите нищо, в най-лошия - ще се програмирате, ще се лишите от свобода на действие и подсъзнателно ще се освободите от отговорност за живота си.

2. Картите няма да дават информация за никого освен за вас.

Гледането на метафорични карти „какво се случва със съседите“ или „как се чувства Иван“ е най-малкото неетично. Но дори и да опитате, пак няма да видите истинската картина. Метафоричните карти са предназначени да работят с вашето собствено подсъзнание, което означава, че всичко, което виждате, ще бъде само ваши проекции, които не са свързани с психологията на друг човек.


3. Метафоричните карти не трябва да се поставят за други хора, особено в тяхно отсъствие.


Дори ако бъда помолена да направя оформление на метафорични карти за друго лице без неговото присъствие , ще ви откажа. Причината е същата: всичко, което виждате, е само лични проекции. При това ваша, а не на човекът, за когото правиш това.


4. Работата с метафоричните карти в състояние на силен шок и силни чувства е нежелателна и може да навреди

По време на преживяването на всякакви силни емоции човешкият мозък се изключва за известно време. Той губи обективност и способност да мисли рационално. В състояние на стрес, еуфория, гняв, раздразнение, остро негодувание, със сълзи в очите и с подобни преживявания, няма да можете да видите нищо от картината. Няма да навреди, но няма и да работи.


5. Не можете да работите с MAC-карти при сложни състояния и сериозни заболявания

Не работя с карти и хора с каквито и да било психиатрични диагнози и химически зависимости в екстремни стадии (алкохолизъм, наркомания). Това е възможно само с участието на лекар, ако той реши, че това е правилното нещо във вашата ситуация.

Готови ли сте за пътешествие с метафоричните карти?

Любопитни ли сте?

Заповядайте!

Тел.0889787502


247 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

コメント


bottom of page