top of page
  • Снимка на автораНедялка Попова

Вълшебните карти

Метафорични асоциативни карти


Не е тайна, че първопричината за психологическите реакции към събитията в живота ни са в нашето подсъзнание.

Трябва ясно да се разбере, че силите за ефективното разрешаване на препятствията пред нас трябва да се търсят в самите нас, а не във външни фактори. Но, това не винаги е лесно видимо за клиента.


Точно тази задача изпълняват метафоричните карти - те включват интуиция и въображение, с помощта на които да се стигне до скрития източник на проблемите, да се осъзнае вътрешното състояние и овладеят алтернативни поведения.


Ако имахме високо ниво на себепознание, ако можехме да се вслушваме във вибрациите на душата си, можехме да минем и без карти.

Но нямаме, а и с картите е по-забавно и приятно, като игра.


Обикновено търсим отговори на вътрешни въпроси по обичайния път - визуализация, анализ и доказателства. Търсим логиката, а отговора е другаде.

И тъй, като трудно чуваме гласа на интуицията си– трябват ни метафорични асоциативни карти, вълшебните карти.


*С езика на метафорите и символите можем да се обърнем към нашето несъзнавано, да се свържем с това, което не е на повърхността, а е скрито от самите нас.


*Метафоричните асоциативни карти са набор от карти, изобразяващи хора, животни, емоции, сюжети, обекти, абстракции и изображения, предназначени чрез асоциации да помогнат за разкриването и анализа на индивидуалното психологическо съдържание на човек.

*Метафората помага да опознаем себе си, да открием скритите си ресурси, да получим отговори на най-важните въпроси, да разберем причините за нашите действия и да вземем правилните решения.


*Метафората е контейнер на човешкия опит, който едновременно съдържа много значима информация в компресирана форма - мисли, чувства, нагласи, поведение и т.н.


Психолозите, използвайки метафорични карти, търсят пътища към основния източник на заболявания, събития, които се оказват повратни точки в живота на клиента. За които той трудно говори.


Всичко това може да се разкрие пред психолога и по други пътища, но ще изисква повече срещи, директно себе разкриване от клиента, а това е бавен и труден процес изпълнен със съпротиви.

С асоциативните карти това става леко и бързо.


Убедително ярки акценти и образи, изобразени върху метафорични карти, дават старт на спомена за събитията от миналото.

А без познаване на миналото е трудно да се разбере нещо в настоящето.


Работейки с метафорични карти, получаваме възможност да използваме опита както на личното, така и на колективното несъзнавано.


Най-често картинките не се тълкува еднозначно, както при Таро или гадаене на карти.

Различните хора дешифрират една и съща картина, която виждат различно.

Всичко зависи от емоционалното състояние, чертите на характера, минал опит и развитото въображение.


Всеки обучен психолог за работа с метафоричните карти си има любими колоди, според методите и личният подход при работа с клиентите.


В крайна сметка картите помагат на клиента да стигне до края на нашето пътешествие, което означава да живее в мир със себе си, да изгради хармонични взаимоотношения, да стане по-стабилен/а в живота си, да реши проблема си като цяло.

Ако ви е станало любопитно,

ако нещо ви е привлякло,

ако не сте опитвали работа с МАК,

ако сте пробвали други методи без резултат,

ако обичате приказките и магията ,

елате в страната на метафоричните асоциативни карти!


Съвет:

Потърсете обучени психолози за работа с метафорични асоциативни карти.
Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page