top of page
Психолог,психотерапевт Недялка Попова в бургас

Моят подход

Медицински специалист съм, бакалавър и магистър по психология,хипнотерапевт, специализант по позитивна психотерапия, майсторско ниво по когнитивно-поведенческа психотерапия. Член на Дружеството на психолозите в България № 1523.

Детско-юношески консултации:

 • Проблеми на детското съзряване;

 • Необичайно или агресивно поведение;

 • Поведенчески и емоционални проблеми;

 • Страхови и панически състояния;

 • Тревожни и депресивни състояния;

 • Зависимости (алкохолна, наркотична, хазартна);

 • Взаимоотношения родител-дете и родител-родител;

 

Консултации за възрастни:

 • Преходни и нормативни кризи в семейството и в двойката;

 • Индивидуална консултация при лични проблеми;

 • Семейни и брачни консултации;

 • Особености в общуването между мъжа и жената;

 • Взаимоотношения родител-дете и родител-родител;

 • Фамилна консултация за бъдещи и настоящи родители - емоционални състояния и преживяванията през периода на бременността, разстройства на настроението през периода на бременността;

 • Стратегии за справяне с депресия по време и след бременност;

 • Проблеми с партньора и др.;

 • Страхови и панически състояния;

 • Тревожни и депресивни състояния;

 • Кризисна интервенция /трудности при преодоляване на житейски кризи - развод, загуба на близък човек, транспортни катастрофи, случаи на самоубийства и смърт, сексуален тормоз и насилие, природни бедствия, земетресения, и други критични събития/;

 • Зависимости (алкохолна, наркотична, хазартна);

Образование:

 • Магистър детска и юношеска психология;

 • Медицински специалист;

 • Бакалавър по психология;

 • Майсторско ниво към школата на "Позитивна психотерапия и корекция"-работещ под супервизия психотерапевт към школата на Когнитивно-поведенческа психотерапия с обучител-доц. Павлина Петкова.

Психотерапевтични обучения:

 • Работа под супервизия на асоциацията на когнитивно-поведенческа психотерапия,

 • Хипноза и хипнотерапия към БАХХ,

 • Обучения по арт терапия,

 • Работа с хранителни нарушения ,

 • Практика към Асоциация Интегра България,

 • Завършен майсторски клас при доц. д-р Анна Штрахова "Работа с психосоматиката" и др.

bottom of page